หน่วยการเรียนรู้ การแยกสาร
    เรื่อง
"การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ"
คำชี้แจง : ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. เหตุใดจึงนิยมใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้ำในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช
ทำได้ง่าย
สารจะมีกลิ่นหอมมากขึ้น
สารไม่ละลายตัวขณะสกัด
จุดเดือดของสารไม่แตกต่างกัน

2. สมบัติของสารที่นำมาสกัดอ้วยไอน้ำคือข้อใด
ต้องละลายน้ำได้ดีและมีจุดเดือดต่ำ
ต้องละลายน้ำได้ดีและมีจุดเดือดสูง
ต้องละลายน้ำไม่ดีและมีจุดเดือดต่ำ
ต้องละลายน้ำไม่ดีและมีจุดเดือดสูง

3. การกลั่นด้วยไอน้ำจะทำไม่ได้เมื่อสารมีลักษณะอย่างไร
สารระเหยได้ง่าย
สารละลายน้ำไม่ได้
สารมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำ
สารละลายน้ำได้

4. หากต้องการสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยออกจากมะนาวควรใช้ส่วนใดมาสกัด
ใบ
ราก
เปลือกของผล
ลำต้น

5. พืชชนิดใดไม่นิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย
ตะไคร้
มะกรูด
การะเวก
ใบตาล


6. จากรูปเป็นวิธีการแยกสารที่เรียกว่าอะไร
การกลั่น
การกลั่นลำดับส่วน
การสกัดด้วยไอน้ำ
การสกัดด้วยตัวทำละลาย

7. ผลิตภัณฑ์ใดไม่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ
แก๊สหุงต้ม
ยางมะตอย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
น้ำมันเตา

8. สารละลายชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร X , Y และ Z ผสมกันอยู่ เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนพบว่า สาร Y แยกออกมาก่อน
ตามด้วยสาร Z และสาร X ตามลำดับ จุดเดือดของสาร X , Y และควรเป็นข้อใดตามลำดับ

85 , 100 , 120
100 , 85 , 120
85 , 120 , 100
120 , 85 , 100

9. การแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอาศัยหลักการใดเป็นสำคัญ
ความแตกต่างของจุดเดือด
ความสามารถในการละลาย
ความสามารถในการดูดซับ
ความแตกต่างของจุดหลอมเหลว

10. จการแยกสารวิธีใดใช้ตรวจสอบว่าสารบริสุทธิ์หรือไม่

การกรอง
โครมาโทกราฟี
การกลั่นลำดับส่วน
การสกัดด้วยไอน้ำ


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข