หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง
หน่วยของสิ่งมีชีวิต

 1. เมื่อนักเรียนใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำส่องดูละอองเรณี มองเห็นภาพริมซ้ายขอบล่าง หากต้องการให้ภาพอยู่กลางจอควรทำอย่างไร
เลื่อนสไลด์ไปทางขวา และขึ้นบน
เลื่อนสไลด์ไปทางขวา และลงล่าง
เลื่อนสไลด์ไปทางซ้าย และขึ้นบน
เลื่อนสไลด์ไปทางซ้าย และลงล่าง

2. ความสามารและประสิทธิภาพในการมองวัตถุที่มีขนาดเล็ก ๆ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบใดของกล้องจุลทรรศน์
เลนส์ใกล้วัตถุ
เลนส์ใกล้ตา
ปุ่มปรับภาพ
ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

3. ในการดูเซลล์สาหร่ายหางกระรอก นักเรียนควรเริ่มดูด้วยเลนส์ใกล้วัตถุอันใดก่อน
กำลังขยายสูงสุด
กำลังขยายปานกลาง
กำลังขยายต่ำสุด
อันใดก็ได้

4. เซลล์ที่ รอเบิร์ต ฮุก เห็นจากไม้คอร์ก คือ ส่วนใดของเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
ไซโทพลาซึม
ผนังเซลล์
ไรโบโซม

5. เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของเซลล์ในข้อใด
ผนังเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคียส
ไรโบโซม

6. เซลล์คุมพบในส่วนใดของพืช
ดอก
ใบ
ผล
ลำต้น

7. องค์ประกอบใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
กอลจิบอดี
ไลโซโซม
ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต์

8. ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่มีสารพันธุกรรมซึ่่งถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม
คลอโรพลาสต์
ไมโทคอนเดรีย

9. ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เซลล์ชนิดใดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่มีนิวเคียส
เซลล์กล้ามเนื้อ
เซลล์เม็ดเลือดแดง
เซลล์เม็ดเลือดขาว
เซลล์สมอง

10. ข้อความใดถูกต้องที่สุด
เซลล์พืชส่วนมากมีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยม
เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
การสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี
ถูกต้องทุกข้อ

11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ถูกต้อง
ไซโทพลาสซึมของเซลล์พืชมีคลอโรพลาสต์ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสง
เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลลเป็นส่วนใหญ่
เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อกึ่งซึมผ่านได้ (semipermeable membrane)
ไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งผลิตพลังงานของเซลล์

12. หน่วยที่เล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ ได้แก่
เม็ดคลอโรพลาสต์
โมเลกุลของโปรตีน
เซลล์
นิวเคลียส

13. เซลล์ใดมีลักษณะเป็นเส้นยาว และมีเส้นใยเป็นกิ่งแขนงมากมายมีทั้งยาวและสั้น
เซลล์อสุจิคนและเซลล์เม็ดเลือดขาวคน
เซลล์ประสาทคน
เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์ประสาทคน
เซลล์เม็ดเลือดแดง

14. “อะมีบา”เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีรูปร่างและลักษณะของเซลล์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการ
ดำรงชีวิตมีการเคลื่อนที่โดยใช้สิ่งใด

แส้
ขน
ขาเทียม
หาง

15. สิ่งมีชีวิตใดที่มีรูปร่างรียาว มีแฟลเจลลา (แส้) อยู่ด้านบน ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนที่
ยูกลีนา
ไฮดรา
อะมีบา
พารามีเซียม

16. เซลล์ในร่างกายมนุษย์มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์ในข้อใด
เซลล์หัวใจ
เซลล์ตับ
เซลล์เม็ดเลือดแดง
เซลล์สมอง

17. องค์ประกอบใดที่พบเฉพาะเซลล์พืชเท่านั้น
ผนังเซลล์
เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคียส
ไรโบโซม

18. ผนังเซลล์ประกอบด้วยสารใดเป็นหลักสำคัญ
ไขมัน
เซลลูโลส
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต

19. ส่วนใดของเซลล์ที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้เซลล์ดำรงสภาพอยู่อย่างปกติ
ผนังเซลล์ (Cell wall)
เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)
ไซโทพลาซึม (cytoplasm)
นิวเคียส (nucleaus)

20. เยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน หมายความว่าอย่างไร
ยอมให้น้ำผ่านได้เท่านั้น
ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดผ่าน
ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้
ไม่ยอมให้สารใดๆ ผ่านเข้าออก


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข